🚀♻🟨 Ոսկու տենդ. Հայաստանի արտահանման կեսը վերաարտահանում է